Dekori

Zivs 

Izmērs: 83x56 mm

Putns uz sirds fona
Izmērs: 87x72 mm
Spāre
Izmērs: 74x46 mm

Lieldienu olas

 1.
Izmērs: 67x91 mm
2.
Izmērs: 72x91 mm
 3.
Izmērs: 77x91 mm
 4.
Izmērs: 67x91 mm
 5.
Izmērs: 79x91 mm
 

Kuģi

 1.
Izmērs: 86x97 mm
 2.
Izmērs: 81x99 mm
 3.
Izmērs: 70x97 mm
     
     
 4.
Izmērs: 71x99 mm
 5.
Izmērs: 72x99 mm
 

Taureņi

 1.  2.  3.
 1. 3 krāsas  2. 3 krāsas  3. 3 krāsas
     
 4.  5.  6.
 4. 3 krāsas  5. 3 krāsas  
     
 7.  8.  9.
   8. 2 krāsas  9. 3 krāsas

Eņģeļi

1.
Izmērs 75x99 mm
 2.
Izmērs 66x99 mm
 3.
Izmērs 73x99 mm
 4.
Izmērs 62x99 mm
 5.
Izmērs 71x99 mm
 

  6.
Izmērs: 78x100 mm
  7.
Izmērs: 56x98 mm
  8.
Izmērs: 97x76 mm
  9.
Izmērs: 72x83 mm
  10,
Izmērs: 70x63 mm
  11.
Izmērs: 99x89 mm

Sniegpārsliņas

  1.
Izmērs: 98x85 mm
  2.
Izmērs: 98x90 mm
  3.
Izmērs: 98x89 mm
  4.
Izmērs: 98x85 mm
  5.
Izmērs: 98x85 mm
  6.
Izmērs: 98x89 mm
  7.
Izmērs: 76x95 mm
  8.
Izmērs: 91x95 mm

Warenkorb